Rekonstrukce autobusového nádraží a přesun zastávek do ulice B. Němcové

Rekonstrukce autobusového nádraží a přesun zastávek do ulice B. Němcové

27. 3. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
V rámci kompletní rekonstrukce autobusového nádraží ve Varnsdorfu dochází ke změně autobusových zastávek. Ty se dočasně přesunou do ulice B. Němcové.

Mezi zásadní investice v letošním roce patří revitalizace autobusového nádraží, které se po desítkách let promění. Rozsáhlé stavební úpravy, které varnsdorfská radnice plánuje začnou 3. dubna 2018.

V současné době je stav prostoru autobusového nádraží neuspokojivý, chybí pořádné zázemí a prostředí celkově působí zanedbaně. To by se mělo během následujícího roku změnit. Město Varnsdorf podalo v roce 2016 žádost o dotaci v dotačním programu Integrovaný regionální operační program na akci Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu, ve kterém uspělo. Celá tato akce vyjde zhruba na čtyřicet dva milionů korun, z čehož dotace bude činit 90 %.

Dočasná změna zastávek

Přestavba bude mimo jiné spočívat ve zmenšení současných nástupišť. Nově vzniknou dvě zastřešená nástupiště se čtyřmi zastávkami v každém směru v severní části prostoru přímo podél průjezdové komunikace. S tím souvisí i dočasná změna a přesun autobusových zastávek. Ty budou po dobu revitalizace autobusového nádraží přesunuty do ulice Boženy Němcové, která bude mimo dopravní obsluhu a bus uzavřena.

Celý prostor autobusového nádraží bude po dobu stavebních prací oplocen. I nadále ale bude průchozí buď ulice Melantrichova, nebo chodník podél obchodu tzv. „Crystal“, díky nímž se budete moci dostat z nám. E. Beneše do ulice Mariánská nebo právě Boženy Němcové na dočasné autobusové zastávky.

Vznikne nové parkoviště a autobusová stanice

Ve zbylém prostoru bude vybudováno parkoviště pro automobily, ale také zeleň doplněna o městský mobiliář. Multifunkční prostor tak nabídne možnost např. pořádání městských akcí či trhů. Budovy, které jsou součástí nádraží (veřejné toalety, trafika) plánuje město zbourat. Místo nich však vznikne autobusová stanice, která cestujícím nabídne potřebné zázemí (toalety, trafika, posezení).

Revitalizace autobusového nádraží by měla být dokončena během jednoho roku. Vedení radnice by poté rádo pokračovalo s úpravou prostoru náměstí, o kterém jsme vás informovali v minulém čísle Hlasu severu a na webových stránkách města.

Fotogalerie