Reakce města Varnsdorf na reportáž v pořadu Reportéři ČT

Reakce města Varnsdorf na reportáž v pořadu Reportéři ČT

26. 2. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Vyjádření vedení města Varnsdorf k reportáži v pořadu Reportéři ČT, která byla odvysílána v pondělí 18. února 2019.

Vážení spoluobčané, vedení města Varnsdorf se rozhodlo touto cestou reagovat na reportáž, která byla odvysílána v rámci pořadu Reportéři ČT dne 18.02.2019 a jejíž „závěry” následně bez dalšího ověření skutečného stavu věci převzala některá další média. Tím se však k veřejnosti bohužel dostala celá řada nepravdivých a záměrně zkreslených informací.

Odkaz na reportáž v pořadu Reportéři ČT

Vzhledem ke zkušenostem, jak někteří novináři pracují s informacemi, si město Varnsdorf z opatrnosti pořídilo záznam celého rozhovoru s redaktorem Davidem Macháčkem z České televize. Tento, přibližně hodinový rozhovor, je možné si přehrát na webových stránkách města v nesestříhané podobě. Vyjma toho obdržel zmíněný redaktor na datovém nosiči veškeré informace – smlouvy, technická vysvětlení, zprávy o průběhu a výsledcích výběrových řízení, komunikaci s Krajským úřadem Ústeckého kraje, souhlasné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje a další dokumenty. I přesto bohužel vznikla reportáž, která je zjevně neobjektivní a zpolitizovaná. Již jen titulek, že město na radarech prodělává a doplácí na ně, je zcela lživý.

Odkaz na celý záznam rozhovoru s Davidem Macháčkem, reportérem pořadu Reportéři ČT

Městská policie Varnsdorf v současné době, vzhledem k množství přestupků v řádech desítek tisíc měsíčně, validuje přestupky z května až července 2018. Správní orgán tedy zatím odeslal výzvy k zaplacení vztahující se k tomuto období. Přes maximální snahu se městu doposud zcela nepodařilo dohnat skluz z počátku měření, kdy přišlo v krátké době najednou několik desítek tisíc informací i překročení rychlosti na měřených úsecích.

Termínově však město Varnsdorf není ve vyřizování této agendy z časového hlediska žádnou výjimkou oproti stavu v jiných obcích, a dokonce i v zahraničí. Z výše popsaného je zřejmé, že peněžní prostředky z validovaných přestupků za období do konce roku 2018 budou příjem městské pokladny v průběhu roku 2019. O jakémkoli prodělávání tak nemůže být řeč.

Finanční kondice našeho města je výborná již nejméně od roku 2017, odkdy si drží výborný ratingový stupeň „A” bez dluhů. Zavedení měřících zařízení na území obce tento stav v žádném případě neovlivnilo, jak se nesmyslně snažila naznačit reportáž. Smlouva na pronájem radarů ostatně byla záměrně nastavena tak, aby město prodělat nemohlo. S výdaji za pronájem se samozřejmě pojí i vícenásobné příjmy, které mohou být následně využity ve prospěch všech obyvatel města například investicemi do oprav městských komunikací.  Zejména tyto skutečnosti by si měl každý uvědomit.

Město Varnsdorf se dále vyjma shora uvedeného ohrazuje proti nešťastnému a velmi matoucímu vyjádření tiskového mluvčího Ministerstva vnitra v uvedené reportáži, které bylo možná ale také jen vytrženo z kontextu. Ministerstvo vnitra České republiky má pouze kontrolní a dozorovou pravomoc a zpravidla koná na podnět krajského úřadu. Krajský úřad Ústeckého kraje však už v lednu 2019 podal jasné stanovisko, že smlouva i měření jsou v souladu se zákonem, a tedy zcela legální. O této skutečnosti však v reportáži nebyla ani zmínka, přestože redaktor informace měl. Z tohoto důvodu považuje město Varnsdorf reportáž za manipulativní a neobjektivní a za svými rozhodnutími si stojí. Konkrétní rozhodnutí Nejvyššího správního soudu České republiky, kterým je často argumentováno, se pojí pouze ke konkrétnímu měření v konkrétním místě a čase a nemůže mít bez znalosti individuálních okolností případu vliv na jakékoliv měření jinde v České republice.

Měření zařízení plní svůj účel zklidnění dopravy a město Varnsdorf si plně stojí za jeho potřebností. Nenechá se zastrašit reportážemi a ani takovými skutky, jako je poškození měřícího zařízení. Orgány činné v trestním řízení ostatně již poškození radaru šetří jako trestný čin.