Radnici navštívili Tři králové

Radnici navštívili Tři králové

9. 1. 2006 - +DiS. Jan Louka
Na svátek Tří králů, kdy se slaví Zjevení Páně, přišly varnsdorfské děti v přestrojení za Kašpara, Melichara a Baltazara na Městský úřad Varnsdorf s požehnáním tomuto pracovišti.

Koledníci navštívili i tajemníka Městského úřadu Ing. Bartoně, který je přivítal jménem celého úřadu a odměnil všechny sladkostmi i příspěvkem do kasičky. Nechyběla ani svěcená voda, kadidlo a vlídné slovo faráře Sollocha, který tuto tradici ve městě opět obnovil. Průvod pak pokračoval Varnsdorfem, zpíval a přál všem dobrým lidem a setkával se s úspěchem i nadšením ze staronové tradice.
rm