Programové prohlášení koalice na volební období 2006-2010

Programové prohlášení koalice na volební období 2006-2010

5. 3. 2007 - Jan Louka, DiS.

1. ZODPOVĚDNÉ HOSPODAŘENÍ MĚSTA

- transparentní hospodaření s majetkem města

- ustavení funkce projektového manažera pro maximální využití evropských fondů a veškerých dostupných dotací

- finanční připravenost na spoluúčast u zajímavých a městu přínosných projektů

- snížení finanční náročnosti městských zařízení jejich energetickou optimalizací

 

2. VSTŘÍCNOST A OTEVŘENOST OBČANŮM

- prosazování vstřícného přístupu k poskytování informací

- stanovení odpovědností a pravomocí úředníků

- podpora veřejných slyšení a diskuse ke konkrétním záměrům města

- zavedení referenda k závažným rozhodnutím v působnosti samosprávy

- zvyšování informovanosti občanů o dění ve městě za pomoci Hlasu severu, internetu a městského rozhlasu

 

3. DOPRAVA

- revize a vypracování komplexní dopravní studie města v návaznosti na územní plán

- zlepšení stavu městských komunikací a chodníků

- řešení parkovacích míst v centru města

- jednání o zavedení "Sousedské linky MHD" - Großschönau - Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk

- vyloučení nákladní dopravy ze středu města

 

4. BYDLENÍ

- udržení a zkvalitnění bytového fondu v majetku města především pro matky s dětmi, seniory a sociálně slabé

- vytvoření bytového fondu pro získávání odborných profesí do města - učitelé, lékaři, pracovníci kultury

- budování inženýrských sítí na pozemcích vhodných pro výstavbu rodinných domků a včetně podpory této výstavby

- bydlení občanů směřovat do individuální bytové výstavby a privatizace bytů

 

5. KONCEPČNÍ ROZVOJ MĚSTA

- vytvoření nového (aktualizovaného) územního plánu města

- vyhlášení architektonické soutěže na komplexní řešení konečné podoby náměstí

- revitalizace areálu rekreačního rybníka

- podpora zachování sítě obchodů a služeb v centru města

- výstavba venkovního koupaliště u krytého bazénu

- zachování záporného stanoviska ke stavbám benzínových čerpacích stanic v centru města

- revitalizace okrajových částí města

- připravit nové využití výměníkové stanice v ul. Západní, případně dalších objektů

 

6. SPORT, KULTURA, ŠKOLSTVÍ

- zprůhlednění toků finančních prostředků z rozpočtu města směřujících do varnsdorfského sportu a kultury

- dokončení sportovního areálu v kotlině a jeho zpřístupnění pro širokou sportovní veřejnost včetně škol

- úprava sportovišť u ZŠ tak, aby každá škola měla své hřiště

- rekonstrukce městského divadla a muzea

- podpora škol všech typů na území města

- zhodnocení proběhlé optimalizace s případnými korekcemi nedostatků optimalizací vzniklých

- citlivý přístup k případné další optimalizaci škol

- zastřešení zimního stadionu, rekonstrukce bazénu

- rozvoj a modernizace všech typů školských zařízení zřizovaných městem

- podíl města na péči o kulturní památky

- rozšíření cyklostezek

 

7. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

- zvláštní pozornost pro nemocnici Varnsdorf při podpoře zdravotnických a sociálních zařízení působících na území města

- podpora neziskových organizací zabývajících se handicapovanými občany, rizikovými skupinami mládeže a protidrogovou prevencí

- hledání prostředků k omezení prostituce

- využití Komunitního plánu sociálních služeb ve Šluknovském výběžku (který podmiňuje možnost čerpání dotací z Evropského sociálního fondu).

 

8. ČISTOTA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- obnova městských parků a zeleně

- posílení výdajů města na úklid

- zvýšení aktivity městské policie v postihování černých skládek

- zlepšení údržby městského hřbitova

- pozitivní přístup k alternativním obnovitelným zdrojům energie ve městě a regionu.

- podpora dokončení dobudování vodovodní a kanalizační sítě.

- zvýšení počtu míst s kontejnery na tříděný odpad a umístění malých "hnízd na separovaný odpad" i do menších čtvrtí.

- preference řešení posílení napětí či záložního zdroje 110 kV variantou, která bude k přírodě Lužických hor nejšetrnější

 

9. BEZPEČNOST

- zkvalitnění práce a komunikace mezi městskou a státní policií

- rozšíření kamerového systému

- boj proti vandalismu

- realizace pilotního projektu výstavby přeshraničního centra integrovaného záchranného systému

 

Únor 2007

Slavomír Vlček ODS, ing.Petr Jakubec ČSSD, ing.Miroslav Novotný SZSP, Pavel Herout Strana Zelených, MUDr. Václav Jára KDU-ČSL, ThMgr Roland Solloch HNHRM.

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
Autor Předmět Datum
I
???
6. 3. 2007 7:35
administrátor
Re: ???
6. 3. 2007 8:23
lLukáš Kohout
blábol
6. 3. 2007 17:34
Miloš
Re: blábol
6. 3. 2007 18:30
lLukáš Kohout
Re: blábol
6. 3. 2007 22:14
axel
Re: blábol
7. 3. 2007 2:08
administrator
Re: blábol
7. 3. 2007 7:26
lLukáš Kohout
Re: blábol
7. 3. 2007 18:56
I
Adninistrátor? by jste?
8. 3. 2007 8:49
I
Re: blábol
7. 3. 2007 8:07
I
trochu zpátky k tématu
7. 3. 2007 8:22
lLukáš Kohout
Re: trochu zpátky k tématu
7. 3. 2007 19:01
lLukáš Kohout
Re: trochu zpátky k tématu
7. 3. 2007 22:36
Jiří Sucharda
mazani prispevku
8. 3. 2007 8:51
Vypsat vše