Přispějte do významného výzkumu české společnosti

Přispějte do významného výzkumu české společnosti

30. 8. 2015 - Jiří Sucharda
Pokud přispějete do výzkumu, za rozhovor získáte finanční odměnu.
Vybrané domácnosti našeho města / městské části budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na život české společnosti. Výzkum Proměny české společnosti (http://www.promenyceskespolecnosti.cz ) připravili odborníci z Akademie věd ČR a Masarykovy univerzity a bude v něm osloveno 10 000 náhodně vybraných domácností z celé ČR. Projekt patří k největším sociologickým šetřením v  české historii a jeho zadavatelem je Akademie věd a pracoviště Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Karlovy v Praze. Dotazování realizují vyškolení tazatelé společnosti MEDIAN. Vybrané domácnosti v našem městě / městské části by měli navštívit poprvé v termínu 1. 9. – 30. 9. 2015.


Za rozhovor odměna

Cílem výzkumu je získat dosud chybějící informace o životních podmínkách a postojích českých domácností. Výzkum bude sloužit českým i  zahraničním vědcům, bude také zdrojem veřejných výstupů o stavu a  směřování české společnosti a možnostech vylepšit oblasti veřejné politiky. Plné informace o výzkumu s podpisem zástupců Akademie věd naleznete v příloze. Výzkumu se účastní náhodně vybrané domácnosti ČR. Mezi ně byly vybrány i některé domy/byty ve vaší obci. Domácnost si za hodinu až dvě vyplňování dotazníků v jednom roce vydělá 500 – 1100 korun (v závislosti na typu domácnosti). Do výzkumu může navíc svými odpověďmi opakovaně přispět v následujících 4 letech. Výzkum je anonymní a pořádají ho renomované vědecké instituce. Poznatky budou sloužit českým i zahraničním vědcům a mohou být základem pro zlepšování sociální politiky.

Nové šetření Proměny české společnosti přinese odpovědi na otázky jako např.:

  • Co brání českým matkám vrátit se po rodičovské dovolené do zaměstnání a je možné jejich situaci nějak zlepšit?
  • Jak dopadají ekonomické krize na životní úroveň domácností, koho zasáhnou nejvíce a na které skupiny obyvatel by se tak měla zaměřit sociální politika?
  • Jak se lidé vyrovnávají s přechodem do důchodu a jak se jim při tom mění životní úroveň?
  • Jak rychle se daří čerstvým absolventům najít zaměstnání a s jakými problémy se při tom potýkají?
  • Potřebují se Češi stěhovat za prací a jak jim to usnadnit?


Leták ke stažení

Diskusní fórum bylo uzavřeno, už není možné přidávat příspěvky!
 
Diskusní fórum
K této stránce neexistuje žádná otázka / připomínka.