Práce na přeložce horkovodní sítě začnou 29. května

Práce na přeložce horkovodní sítě začnou 29. května

18. 5. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
V souvislosti s výstavbou nové mateřské školy v Západní ulici proběhne realizace přeložky páteřního horkovodu od 29. května 2021.

Nepříznivý vývoj počasí v uplynulém měsíci komplikoval práce na přeložce páteřního horkovodu. Realizace musela být nakonec posunuta. Zástupci města se po dohodě s dodavatelem stavby a Teplárnou Varnsdorf a.s. shodli na novém termínu, který bude zasahovat mimo topné období. Práce na přeložce tak budou probíhat od 29. května do 4. června v několika etapách podle lokalit.

Výstavba nové mateřské školy v Západní ulici podléhá podmínkám dotačního titulu, kdy je potřeba dodržet termín dokončení stavby. To je jeden z hlavních důvodů, proč je potřeba přeložku horkovodní sítě provést v nejbližším možném termínu. Bez ní nemohou stavební práce pokračovat.

Harmonogram prací

 • 29. května 2021
  Postupné snižování topení a vychlazování horkovodu.
 • 30. května 2021
  Během dne dojde k uzavírání jednotlivých přípojek a zahájení vypouštění páteřního horkovodu a ukončení dodávek teplé vody.
 • 31. května 2021
  Zahájení prací na přeložce s nasazením tří montážních čet.
 • 1. června 2021
  Ve večerních hodinách proběhne napouštění první části horkovodu a v nočních hodinách obnovení dodávky teplé vody pro 1. lokalitu.
 • 2. června 2021
  V ranních hodinách bude obnovena dodávka teplé vody v 1. lokalitě.
 • 3. června 2021
  Zahájení napouštění druhé části horkovodu a v nočních hodinách obnovení dodávky teplé vody pro 2. lokalitu.
 • 4. červen 2021
  Dopuštění zbylé části horkovodu a obnova dodávky teplé vody pro 3. lokalitu.

Lokality

 Seznam lokalit