Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

10. 4. 2015 - Jan Louka, DiS.
Zastupitelé se sejdou na zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf ve čtvrtek 23. dubna 2015

 

I N F O R M A C E

o konání VI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

 

Místo konání: Studentské centrum Střelnice

Doba konání: 23. dubna 2015 od 15:00 hod.


Program jednání:

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej p. p. č.  34/14 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na zrušení usnesení
1.03 Návrh na prodej části p. p. č.  1116/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej p. p. č. 3229, p. p. č. 3230, p. p. č. 3231, p. p. č. 3232, p. p. č. 3239, p. p. č. 3240, p. p. č. 3241 a p. p. č. 3242 vše v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
4. Finanční záležitosti  

4.01 Závěrečný účet města za rok 2014 a schválení účetní závěrky 2014
4.02 Žádost o prominutí dluhu
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. ZávěrIng. Stanislav Horáček v. r.
Starosta města Varnsdorf

 

Ve Varnsdorfu dne 10. dubna 2015