ZÁZNAM: Ustavující zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: Ustavující zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

1. 11. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam video přenosu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 1. listopadu 2018 od 15.00 hodin.

Nově zvolení zastupitelé se sešli ve čtvrtek 1. listopadu 2018 v sálu restaurace Střelnice.

Návrh programu

1. Volba starosty a místostarosty
1.01 Určení počtu místostarostů
1.02 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
1.03 Určení způsobu volby starosty a místostarosty
1.04 Volba starosty
1.05 Volba místostarosty 
1.06 Pověření zastupováním starosty města
1.07 Pověření řízením Městské policie Varnsdorf
2. Volba dalších členů rady města
2.01 Stanovení počtu členů rady města
2.02 Volba dalších členů rady města
3. Zřízení finančního a kontrolního výboru
3.01 Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
3.02 Volba předsedy finančního výboru
3.03 Volba členů finančního výboru
3.04 Volba předsedy kontrolního výboru
3.05 Volba členů kontrolního výboru
4. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
5. Diskuse
6. Závěr