ZÁZNAM: 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

20. 6. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu ze 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 20. června 2019 od 15.00 hodin.

Program 7. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 20. června 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3119 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh prodej části p. p. č. 315 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.05 Návrh prodej p. p. č. 338 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na směnu části p. p. č. 7777 za část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č.  6770/1, části p. p. č. 6770/2 a části p. p. č. 4209/2 v k. ú. Varnsdorf 
1.09 Návrh na prodej části p. p. č. 149 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.10 Návrh na prodej p. p. č. 3332 a p. p. č. 3333 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 7380 a p. p. č. 7381 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Uzavření smlouvy o spolupráci s SVS a. s. při rekonstrukci kanalizace a dešťové kanalizace v ul. Národní 
1.13 Rozhodnutí o nabídkovém řízení „Zajištění dopravní obslužnosti - městská autobusová doprava ve Varnsdorfu“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé 
 
3.01 Výroční zpráva společnosti Technické služby města Varnsdorf s. r. o. za rok 2018
3.02 Dohoda o společném záměru s městem Žitava 
3.03 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o omezení provozování některých hazardních her
3.04 Vypracování projektové dokumentace Mateřská škola, ulice Západní
3.05 Žádost o schválení zvýšení spoluúčasti města v rámci projektu prevence kriminality Pobyty pro děti a mládež 
3.06 Podání žádosti o neinvestiční dotaci a spolufinancování projektu „Lední školička bruslení 2019“
3.07 Přijetí investiční dotace pro ZŠ a MŠ Bratislavská Varnsdorf a spolufinancování projektu „Obnova školní zahrady“ 
4. Finanční záležitosti   
4.01 Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2019
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr