ZÁZNAM: 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 4. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu z 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 25. dubna 2019 od 15.00 hodin.

Program 5. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. března 2019 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh prodej p. p. č. 3757, části p. p. č. 3760 a p. p. č. 3758 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh prodej p. p. č. 235 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.03 Návrh prodej p. p. č. 15/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
1.04 Návrh na nabytí p. p. č. 5405 a p. p. č. 2670 v k. ú. Varnsdorf 
1.05 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na prodej části p. p. č. 2692/141 v k. ú. Varnsdorf 
1.06 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.07 Návrh na nabytí bytové jednotky do majetku města
1.08 Splnění podmínek prodeje domu č. p. 1125 v k. ú. Varnsdorf
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Investiční projekt Multifunkční učebna a bezbariérovost ZŠ a MŠ Bratislavská  
3.02 Spolufinancování veřejně prospěšných prací     
4. Finanční záležitosti   
4.01 Závěrečný účet města za rok 2018 a schválení účetní závěrky 2018
4.02 Přehled plnění příjmů a výdajů k 31.03.2019
4.03 Výzva Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci OZV č. 4/2012
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr