ZÁZNAM: 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

25. 6. 2020 - +DiS. Tomáš Secký
Záznam přenosu z 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 25. června 2020 od 15.00 hodin.

Program 13. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 25. června 2020 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Převody majetku města
1.01 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.02 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.03 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.04 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.05 Návrh na prodej části p. p. č. 3469/1 v k. ú. Varnsdorf
1.06 Návrh na prodej p. p. č. 210 v k. ú. Varnsdorf
1.07 Návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě části p. p. č. 2268/3 a části p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
1.08 Návrh na změnu usnesení
1.09 Návrh na prodej p. p. č. 5850/1 v k. ú. Varnsdorf
1.10 Návrh na prodej části p. p. č. 3464/1 v k. ú. Varnsdorf
1.11 Návrh na prodej p. p. č. 5997 a p. p. č. 5998/3 v k. ú. Varnsdorf
1.12 Prominutí sankce „Stavební úpravy sociálního zařízení v I.N.P. v MŠ Křižíkova 2757“ 
1.13 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Stavební úpravy provozního objektu v areálu Technických služeb ve Varnsdorfu“
1.14 Rozhodnutí o veřejné zakázce „Rekonstrukce Hrádku – hlavní budova“
1.15 Rozhodnutí o zajištění financování veřejné zakázky „Mateřská škola Západní“
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé  

3.01 Obecně závazná vyhláška č. 4/2020, o regulaci hlučných činností 
3.02 Návratná finanční výpomoc pro ZŠ a MŠ Bratislavská
3.03 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a. s. v roce 2019
3.04 Prezentace architektonických studií „Stavební úpravy ZŠ Východní“
3.05 Souhlas se zapojením města Varnsdorf do projektu „Svět, kde si sousedé pomáhají“
3.06 Zřizovací listina příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf
3.07 Spolufinancování veřejně prospěšných prací
4. Finanční záležitosti   
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města 
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr