ZÁZNAM: 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

ZÁZNAM: 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf

Záznam přenosu z 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo 9. ledna 2020 od 15.00 hodin.

Program 10. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se konalo dne 9. ledna 2020 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice.

1. Současná situace ve městě
2. Převody majetku města
3. Zprávy výborů ZM
4. Různé

4.01 Stanovení odměny neuvolněným členům ZM
5. Finanční záležitosti
5.01 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2020
5.02 Rozpočtový výhled 2021-2022
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
7. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
8. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
9. Závěr