Nové podzemní kontejnery prošly během Vánoc zátěžovým testem

Nové podzemní kontejnery prošly během Vánoc zátěžovým testem

Město Varnsdorf v loňském roce získalo dotaci téměř dva miliony korun na vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které nahradily nevzhledné plastové. Nové kontejnery mají navíc větší kapacitu.

Podzemní kontejnery na tříděný odpad byly do provozu uvedeny těsně před Vánoci, takže prošly zatěžkávací zkouškou návalu krabic od vánočních dárků. S tím spojený nezvyk používání nového zařízení vyústil doslova v černou skládku v prostoru kolem otvorů kontejnerů. Město Varnsdorf apeluje na všechny, aby odpad neodkládali vedle kontejnerů a v případě potřeby využili sběrný dvůr, kam lze odpad odvézt zdarma. Ušetří se tím jak finance z městského rozpočtu, tak pracovní síla, která by mohla být využita jinde.

Jak správně používat podzemní kontejnery na tříděný odpad

  • Otvory do podzemních kontejnerů jsou menší než víka původních kontejnerů, takže velké papírové krabice je potřeba natrhat nebo nařezat,
  • pokud přivezete odpad v pytli, který se do otvoru nevejde, je nutné ho do kontejneru vysypat,
  • pokud vhazujete do kontejneru odpad objemnější, přesvědčte se, prosím, že odpad propadl až do nádoby a nezasekl se v otvoru,
  • kontejner na sklo je uvnitř dělený na barevné a bílé sklo, vhazujte proto lahve správným otvorem.

Pokud není možné do příslušného kontejneru odpad odložit, nenechávejte ho ležet na zemi, ale využijte některou z dalších možností sběru

  • Odložit odpad do kontejnerů (podzemních či klasických) na jiném stanovišti,
  • odvézt odpad do sběrového dvora v areálu Technických služeb Varnsdorf,
  • využít pytlový svoz tříděného odpadu.

Podrobnější informace lze nalézt také v sekci "Vše o odpadech".

Město bude samozřejmě realizovat i řadu opatření, aby se problém vyřešil a neopakoval. Nyní provádíme častější úklid stanovišť (ve všední dny nejméně dvakrát denně), v exponovaných časech je na stanovištích dohled, o víkendu provádí kontroly Městská policie Varnsdorf, která bude případná znečišťování veřejných prostranství sankcionovat. Prostor budou navíc monitorovat foto-pasti. Věříme, že se nám společně podaří udržet kolem podzemních kontejnerů pořádek a zlepšit tak vzhled města v těchto frekventovaných místech, což byl účel jejich vybudování.

Odbor životního prostředí; foto Renáta Hambálková