Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

Mimořádné opatření č. 1/2020 Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje

23. 7. 2020 - Jiří Sucharda
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje dnes vydala Mimořádné opatření č. 1/2020, které je účinné od zítřka 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání.

S účinností ode dne 24. 7. 2020 od 7:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se na celém území Ústeckého kraje nařizuje zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.

Zákaz se nevztahuje na:
a) děti do dvou let věku;
b) osoby s poruchou intelektu, kognitivní poruchou, či závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;
c) pacienty po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, pacientech na lůžku, uživatele sociálních služeb;
d) zařízení sociálních služeb, která jsou odborné sociální poradenství a služby sociální prevence poskytované terénní formou.

Celé znění nařízení (v pdf) ZDE: Mimořárné opatření č. 1/2020