Mimořádná uzávěra komunikace

Mimořádná uzávěra komunikace

Po sobotním přívalovém dešti došlo na křižovatce ulic Husova a Západní k propadnutí komunikace

Během přívalového deště s kroupami, který přesně týden po mohutné vichřici zasáhl naše město, došlo k ucpání a následnému zborcení kanalizační roury o průměru 500 mm v prostoru křižovatky ulic Husova a Západní (před hasičárnou). Na místě nejdříve došlo ke zvednutí asfaltového koberce a posléze k propadání asfaltu. V pondělí ráno se pod propadlým asfaltem objevila kaverna o velikosti cca 3 m v průměru a hloubce 2,5 až 3 metry! Okamžitě došlo k uzavření ulice Husova pro nákladní a autobusovou dopravu, po příjezdu pracovníků SčVaK k úplné uzávěře. Situaci ještě komplikoval hlavní přívodní kabel do hasičské zbrojnice, který je přesně v půli výkopu. Při celodenních pracech bylo zjištěno, že je nutné provést i druhý výkop o cca 20 metrů níže. Práce pokračovaly až do nočních hodin, o dalším vývoji  v této lokalitě Vás budeme včas informovat.

V úterý práce pokračovaly až do poledních hodin, kdy byly oba výkopy zasypány, zhutněny a odstraněny zábory. Po 14 hod, pak byl v Husově ulici obnoven plný provoz. Pracovníci SčVaK děkují všem řidičům a obyvatelům za pochopení a toleranci při odstraňování této havárie.