Miminko Do

Miminko Do

27. 12. 2005 - +DiS. Jan Louka
Jak pomoci varnsdorfskému miminku?

Případ vietnamského novorozence, občana města Varnsdorf, otřásl širokou veřejností. Do řešení problému se pustil i šéfredaktor TV Nova Mgr. Jan Tuna, který nastartoval legislativní problém a rozpoutal vlnu dotazů A jak to všechno vlastně vzniklo?
S novorozencem, který byl postižen, nemohla Pojišťovna VZP uzavřít pojištění, neboť dle zákona o pojišťovnictví a pojistné smlouvě není pojišťovna oprávněna pojistit osobu nemocnou již v době uzavření pojistné smlouvy. Do pojištění VZP se Do dostal 1. 12. 2005 a to s ohledem na morální a etické důvody. Do té doby již náklady na léčbu miminka ve Všeobecné fakultní nemocnici vyšplhaly na částku přes 800 tisíc korun. Splátkový kalendář na tuto sumu je nereálný ,a tak rodičům vznikl obrovský problém. VZP nabídla pomoc v oblasti nákladů vzniklých před účinností pojištění miminka formou příspěvku do sbírky, kterou zřídila Nadace Naše dítě pro nemocné "miminko Do" a od 1. 1. 2006 půjde každých 10 Kč z každé pojistné vietnamské smlouvy na tuto sbírku. Řešení hledá Ministerstvo zahraničí i Ministerstvo práce a sociálních věcí. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve Varnsdorfu vyplatil rodičům jednorázovou dávku pro rodinu s dětmi na úhradu mimořádných výdajů v maximální výši 15 tisíc korun. A co dál? V tuto chvíli nezbývá než podpořit sbírku uvedením sbírkového konta: 111 000 222/ 0300 a věřit v solidárnost spoluobčanů.
rm