Městský úřad Varnsdorf hledá nové kolegy

Městský úřad Varnsdorf hledá nové kolegy

23. 5. 2022 - Tomáš Secký, DiS.
Hledáte stabilní zaměstnání? Tajemník městského úřadu vyhlásil výběrová řízení na obsazení několika pracovních míst.

Bylo vyhlášeno výběrové řízení na úředníka / úřednici stavebního úřadu Městského úřadu Varnsdorf. Uchazeč musí mít vzdělání ve stavebnictví a praxi v oboru. Jde o práci na plný úvazek na dobu neurčitou. Lhůta pro podání přihlášek v obálce označené „NEOTVÍRAT – výběrové řízení SÚ“ je do 8. června v podatelně Městského úřadu Varnsdorf, nám. E. Beneše 470. Podrobné informace zde.

Další výběrové řízení je vyhlášeno na obsazení dvou pracovních míst. Sociální pracovník / pracovnice na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf. Pracovní poměr na plný úvazek na dobu neurčitou. Přihlášky se podávají nejpozději do 1. června s označením uzavřené obálky „NEOTVÍRAT – výběrové řízení sociální pracovník OSVZ“. Podrobné informace zde.

Dvě místa jsou také na obsazení pracovních míst pracovník / pracovnice sociálně-právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Varnsdorf. I zde je termín pro podání přihlášky do 1. června. Obálku je nutno označit slovy „NEOTVÍRAT – výběrové řízení OSPOD“. Podrobné informace zde.

Kromě finančního ohodnocení dle platové třídy se uchazeči mohou těšit také na 5 týdnů dovolené, 2 dny zdravotního volna, příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění a další benefity.

Podrobné informace k výběrovým řízením naleznete na úřední desce www.varnsdorf.cz – rubrika úřední deska.