Městská zeleň prošla rozsáhlou obnovou

Městská zeleň prošla rozsáhlou obnovou

12. 6. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Ve městě proběhla rozsáhlá obnova zeleně. Za vykácené přestárlé, nemocné a vichřicemi popadané stromy bylo během května vysazeno téměř devadesát stromů a čtyři sta kusů keřů.

Spoušť, kterou po sobě silní vítr v posledních letech zanechává, bývá rozmanitá. Od zničených střech přes vyvrácené ploty až po popadané stromy. Všechny větrné živly mají jedno společné. Vyvrací a rozlamují řadu stromů, které musí být následně pokáceny. Několik stromů ve městě muselo být pokáceno z důvodu špatného zdravotního stavu. Namátkou můžeme zmínit strom v areálu polikliniky, nebo buk v ulici Národní. Svou oběť přináší také investiční akce, u nich ale dochází k povinné náhradní výsadbě. Varnsdorfská radnice během první poloviny roku investovala přes půl milionu korun do výsadby téměř devadesáti kusů stromů a čtyři sta kusů keřů. Městská zeleň prochází obnovou.

Park u rybníčku u Billy

Dvacet dva kusů stromů a třicet tři kusů keřů bylo vysazeno v parku u rybníčku v centru města v blízkosti Billy. Výsadba je reakcí na rozsáhlé kácení dřevin v minulých měsících a prováděla ji společnost HIT FLORA s.r.o. za částku 112 tisíc korun.

Hřbitov na Studánce

Obnovou zeleně prochází také hřbitov na Studánce. Došlo k výsadbě dvaceti dvou kusů stromů a k ošetření šesti stávajících vzrostlých lip. Akci za 161 tisíc realizovala Ing. Jaroslava Křivohlavá.

Zdravotní středisko v Lesní ulici

V návaznosti na rekonstrukci zdravotního střediska došlo v jeho okolí k obnově zeleně. Vysadilo se osm stromů a přes dvě stě kusů keřů před jednotlivými vchody do budovy.

Další výsadby ve městě

Celkem třináct kusů stromů bylo nově vysazeno v areálu dětského dopravního hřiště. Další tři stromy zdobí prostor u Mandavy v Národní ulici. Jen o pár desítek metrů dál je vysazen další kus po vzrostlém buku. Náhradní výsadby se dočkal vnitroblok v Západní ulici, kde finišují stavební práce. Vysazeno je na dvě desítky stromů, přibudou ještě keře. Několik stromů bylo vysazeno také nedaleko panelových domů v Karlově a Lesní ulici.

Fotogalerie