Město pokračuje v záchraně Červeného kostela, v bývalé sakristii vzniká šatna a sociální zázemí

Město pokračuje v záchraně Červeného kostela, v bývalé sakristii vzniká šatna a sociální zázemí

29. 3. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Památkově chráněný novogotický kostel, jemuž se podle barvy cihel říká červený, prochází další fází obnovy. Za částku více než tři miliony korun vzniká v bývalé sakristii šatna, sociální zázemí a objekt bude připojen na inženýrské sítě.

Zpátky do minulosti. Psalo se září roku 2015 a tehdejší zastupitelstvo rozhodlo o bezúplatném převzetí kostela do vlastnictví od státu. „Vzali jsme si stavbu od státu, protože kdybychom tak neučinili, tak kostel spadne, stát s objektem nic nedělal,“ řekl před více než sedmi lety tehdejší starosta Stanislav Horáček. Varnsdorf od té doby každoročně vynakládá nemalé finanční prostředky na obnovu kostela.

Během posledních let prošla generální opravou věž kostela, kdy došlo k odstranění havarijního stavu kamenných říms, opravě klempířských prvků, střešní krytiny a obnově kamenných prvků vstupního průčelí kostela. Opraveny byly také boční věžičky. Rukama restaurátorů prošly také vstupní dveře kostela. Pracovalo se ale také uvnitř, kostel dostal nová vitrážová okna, opravené jsou ostění, klenby nebo štuky. Dále se podařilo opravit vnitřní dřevěné ochozy lodě kostela či dřevěné okenice na zvonici.

Stavební práce pokračují i v letošním roce. Aby se kostel mohl využívat například pro svatební obřady, výstavy či kulturní akce, je potřeba zázemí. V těchto dnech proto v prostorách bývalé sakristie vzniká šatna se zázemím pro účinkující a sociální zázemí pro návštěvníky. Kromě toho bude kostel napojen na inženýrské sítě – bude přivedena vodovodní přípojka, kanalizace a nová elektroinstalace. Stavební práce vyjdou městský rozpočet na více než tři miliony korun bez DPH.

V dalších krocích se Varnsdorf pustí do projektové dokumentace týkající se osvětlení kostela a rekonstrukce podlah.

Fotogalerie