Město hledá nového kronikáře

Město hledá nového kronikáře

23. 1. 2024 - Tomáš Secký, DiS.
Město hledá kronikáře. Vhodný kandidát by měl být místní člověk, patriot se zájmem o dění ve Varnsdorfu.

Mezi hlavní požadavky patří výborná znalost českého jazyka, stylistická zdatnost, znalost historie, místních poměrů i dobrý kulturní přehled. Výhodou je zkušenost s publikační činností. Pokud byste měli o vedení městské kroniky zájem, kontaktujte Oddělení školství, kultury a tělovýchovy na telefonním čísle 417 545 142.

Práce je prováděna na základě uzavřené dohody o pracovní činnosti a je finančně ohodnocena.