Krůček po krůčku k záchraně novogotického kostela ve Varnsdorfu

Krůček po krůčku k záchraně novogotického kostela ve Varnsdorfu

20. 3. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Novogotický kostel čeká další rekonstrukce. Kostel bude osazen vitrážovými okny s ochrannými skly.

Varnsdorf ▪ Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo na svém lednovém zasedání přijmout investiční dotaci ve výši 500 000 korun z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace obnovy oken kostela. Zhruba další milion korun bude vyčleněn z městského rozpočtu na letošní rok.

Novogotický kostel ve Varnsdorfu, též známý jako „Červený kostel“, je bývalým kostelem Německé evangelické církve, na jehož stavbu byly použity glazurované cihly. Základní kámen byl položen již v roce 1904. O rok později byl vysvěcen. V nezměněné podobě vydržel kostel až do roku 1945, poté byl zkonfiskován. Jedná se navíc o unikátní stavbu, která je od roku 1958 chráněna jako kulturní památka České republiky. Od té doby začal kostel chátrat a je v žalostném stavu.

Dlouhá léta se vedly spory o vlastnictví stavby, až se 26. listopadu 2015 Zastupitelstvo města Varnsdorf rozhodlo pověřit starostu města podepsat smlouvu o bezúplatném převodu „Červeného kostela“ z majetku státu do majetku města. O záchranu kostela se několik let snažilo také Občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf. Jejich iniciativa však postupem času přešla spíše do neaktivity. Poslední příspěvky na webových či facebookových stránkách se totiž datují v roce 2016. Od převzetí kostela do vlastnictví města se každoročně investuje několik stovek tisíc až milionů korun do oprav. Ani v letošním roce tomu není jinak. V městském rozpočtu jsou na rekonstrukci vyčleněny zhruba dva miliony korun.

Město Varnsdorf v minulosti provedlo nutné opravy střešního pláště, aby zamezilo zatékání do nosné konstrukce a kleneb kostela. Na podzim loňského roku došlo k oplocení celého objektu. Letos přijdou na řadu okna. Na lednovém zasedání se zastupitelé rozhodli přijmout investiční dotaci ve výši 500 000 korun z Fondu Ústeckého kraje za účelem realizace obnovy oken, kterou aktivně podpořil náměstek hejtmana Ústeckého kraje Mgr. Petr Šmíd. Kostel bude nově osazen vitrážovými okny s ochrannými skly proti poškození. Návrh oken byl projednán a následně schválen Národním památkovým ústavem. Lidé se tak nemusí bát, že by kostel byl osazen okny plastovými. Radnice na tuto investiční akci vyčlenila zhruba milion korun z městského rozpočtu na letošní rok.

Na konci ledna tohoto roku podalo město návrh do dotačního programu Havarijní program Ministerstva kultury, jehož finanční prostředky jsou určeny na statické a celkové stavební zajištění památky. V případě získání dotace by došlo k rekonstrukci kleneb kostela. Budoucnost kostela je zatím stále ve hvězdách a nic konkrétního „na stole“ není. Uvažovalo se však o výstavní, koncertní či obřadní síni. „Zatím je to samozřejmě všechno hudba budoucnosti, ale když už jsme kostel převzali, budeme se každým rokem snažit vyčlenit část městského rozpočtu na opravy, včetně jiných památek ve městě,“ říká místostarosta města Josef Hambálek.

Tomáš Secký
tiskový mluvčí