Krajské zastupitelstvo schválilo znění smlouvy s Českými drahami a rozhodlo o zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné autobusové dopravě

Krajské zastupitelstvo schválilo znění smlouvy s Českými drahami a rozhodlo o zajištění základní dopravní obslužnosti ve veřejné autobusové dopravě

20. 4. 2005 - Tomáš Secký, DiS.
O autobusové dopravě dnes rozhodlo Zastupitelstvo kraje

TISKOVÁ ZPRÁVA ze dne 20. 4. 2005

Krajští zastupitelé dnes (20. dubna 2005) jednali o zajištění základní dopravní obslužnosti v autobusové a železniční dopravě v Ústeckém kraji. V usnesení věnovaném autobusové dopravě zastupitelé rozhodli o uzavření dodatků k  smlouvám s jedenácti dopravci o závazku veřejné služby, uzavřeným původně pro rok 2004. Dnes schválené dodatky prodlužují platnost těchto smluv do konce roku 2006. Současně rozhodli o závazku veřejné služby pro zajištění základní dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnou linkovou dopravou na lince Děčín-Hřensko-Mezná s dopravcem Dopravní podnik města Děčína, a.s., rovněž s platností do konce roku 2006. „Uzavření těchto dodatků nám umožní připravit řádné výběrové řízení pro výběr dopravců, kteří budou dotovanou veřejnou autobusovou dopravu provozovat v našem kraji od roku 2007. Nyní vysíláme občanům tohoto kraje jasný signál – veřejná autobusová doprava bude jezdit v rozsahu, v jakém ji znají,“ konstatoval v průběhu jednání hejtman Jiří Šulc.