Karlovu ulici čeká druhá etapa kompletní rekonstrukce

Karlovu ulici čeká druhá etapa kompletní rekonstrukce

19. 5. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Spodní část Karlovy ulice se dočká avizované kompletní rekonstrukce za více než pět milionů korun.

Karlova ulice patří k nejvíce frekventovaným ve městě a dlouhodobě byla ve špatném stavu. Varnsdorf proto v minulém roce přistoupil k první etapě její kompletní rekonstrukce, která se dotkla pět set metrů dlouhého úseku od křižovatky ulic Karlova x Československých letců po křižovatku ulic Karlova x Kostelní. Daný úsek dostal nové chodníky ze zámkové dlažby, veřejné osvětlení, vytvořily se parkovací zálivy, vysadilo se velké množství zeleně a povrch komunikace získal nový povrch.

V tomto duchu se ponese také rekonstrukce dalšího úseku. S tou by se mělo začít koncem května a bude navazovat na již hotovou část. Stavební práce se tedy dotknou úseku od křižovatky ulic Karlova x Kostelní po železniční viadukt v křižovatce ulic Karlova x Západní, který je dlouhý čtyři sta padesát metrů.

„Také v tomto případě dojde k odfrézování starého asfaltu, úpravě chodníku, vytvoření parkovacích zálivů a vysázení zeleně. Bude to v podobném duchu jako při rekonstrukci první etapy, akorát se nebude měnit veřejné osvětlení, to se dělalo nové v minulých letech,“ řekl starosta města Roland Solloch.

Po schválení městského rozpočtu na letošní rok proběhlo otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací v Karlově ulici. V současné době probíhají poslední administrativní úkony a koncem května či začátkem června začne kompletní rekonstrukce druhého úseku.

Stavební práce vyjdou na více než pět milionů korun bez DPH. Hotovo by mělo být do pěti měsíců od předání staveniště. „Zároveň prosíme řidiče a obyvatele přilehlých domů o shovívavost během prací. Věříme, že výsledek, stejně jako v prvním úseku, bude stát za to,“ prosí obyvatele Solloch.

Fotogalerie