Jak dál s bývalou azylovou ubytovnou v Lounské ulici?

Jak dál s bývalou azylovou ubytovnou v Lounské ulici?

26. 7. 2017 - Jiří Sucharda
Městem se opět začaly šířit "zaručené informace" o dalším možném využití ubytovny na Lounské. Na to, co s ní bude jsme se zeptali na odboru správy majetku a investic.

 

Tato 84 let stará budova s číslem popisným 2335 byla postavena v roce 1933 jako továrna na nábytek Wilhelma Richtera. Její osud po válce není známý, v archivu stavebního úřadu se nachází až dokumentace k přestavbě z roku 1967, kdy jí národní podnik Velveta podle projektu Stavoindustrie Bratislava, se souhlasem okresního hygienika, přestavěl na ubytovnu, později využívanou zejména kubánskými pracovníky. V roce 1991 připravila Velveta projekt celkové rekonstrukce, v rámci níž by byla ubytovna přestavěna na 16 bytových jednotek s parkovacími plochami a zázemím. Tato akce, dotažená až do schválené projektové dokumentace, se však již z důvodu finančního nezajištění nezrealizovala a v listopadu roku 1999 se objekt stal součástí směny s městem. Na základě požadavku města provedla REGIA napojení objektu na horkovod a požadované stavební úpravy tak, že město zde v listopadu 2001 zprovoznilo 18 ubytovacích prostorů (garsonky a 1+1), kanceláře, ochrannou službou a klubovnu jako azylovou ubytovnu. V roce 2007 byl v přístavku vytvořen Domov na půl cesty, který byl provozován po dobu cca 2 let. K 30. červnu 2014 město činnost azylového domu ukončilo a objekt byl vyklizen. Od té doby se stává pravidelně útokem zlodějů kovů, nájezdu vandalů a přespávání bezdomovců.

Prodej objektu byl vzhledem k minulým zkušenostem v této lokalitě shledán jako problematický. Vzhledem ke stavebně-technickému hledisku objektu pro něj nemá město v současné době žádné využití a tak zastupitelstvo města rozhodlo o jeho demolici. V současné době připravuje Ministerstvo pro místní rozvoj dotační titul na odstranění nevyužívaných objektů, jehož podmínkou je i následná revitalizace území po demolici. Město by chtělo v tomto titulu uspět, proto nechává zpracovat projektovou dokumentaci na odstranění stavby (demolici objektu) a zvažuje využití tohoto území, což je nutné uvést při podání žádosti. Možné využití musí spočívat ve zlepšení podmínek života v dané oblasti, doporučené je např. parkové, rekreační, sportovní nebo oddychové využití. Pro nalezení vhodné možnosti se město s návrhem na vyjádření obrátilo také na obyvatele přilehlého panelového domu v ulici Žitavská.

V případě že tento dotační titul nebude vyhlášen, nebo město neuspěje s žádostí o jeho získání, bude objekt v současné podobě dále ponechán a bude čekat na další možné využití.

podle informací OSMI JS