Informace o vydání žákovského jízdného od 1.9.2004

Od 1.9.2004 se na základě vládního Usnesení č. 398 a v souladu s Metodickým pokynem Ministerstva Dopravy a spojů zavádí nový systém žákovského jízdného, a to ve dvou úrovních:

 

  • pro žáky základních škol do 15 let

Cena jízdného je stanovena na 25% z polovičního jízdného. Všem žákům se bude vydávat jednotlivá jízdenka v autobuse po předložení žákovského průkazu pro žáky do 15 let. (obrázek)

 

  • pro žáky,učně a studenty od 15 do 26 let

Cena jízdného je stanovena na 75% plného jízdného. Všem žákům se bude vydávat jednotlivá jízdenka v autobuse po předložení žákovského průkazu pro studenty 15-26 let. (obrázek)

 

Žákovský průkaz má bílý podklad, černě sérii a číslo průkazu a žlutý a modrý potisk.

Do 15 let modrý střed a žlutý horní a dolní okraj, 15 – 26 let opačně.

Rozměry jsou 75 mm x 105 mm.

 

Pro žáky do 15 let

Lícová strana:                                                  Rubová strana:

 

 

                                     

 

 

 

 

Pro studenty 15 – 26 let

Lícová strana:                                                       Rubová strana:

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

Jak získat žákovský průkaz:

 

Žákovské průkazy se prodávají od 25.8. 2004 za 1,-Kč v informačních kancelářích dopravce.

Průkaz musí být řádně vyplněn s fotkou, nesmí být přepisován a poškozen.

Je nepřenosný. Uvedené údaje musí být platné.

 

  1. Žák nebo student nechá žákovský průkaz potvrdit školským zařízením.
  2. Žák nebo student nechá svůj školou potvrzený žákovský průkaz ověřit (s hlediska správnosti údajů) a opatřit ochrannými prvky v informační kanceláři dopravce. Manipulační poplatek za ověření činí 20,-Kč.

 

Pokyny:

  • Jestliže žák nebo student dojíždí na více míst /praktické vyučování/ může mít několik těchto průkazů.Vždy musí být potvrzeny razítkem školy.
  • Pozor na období, ve kterém bude průkaz využíván. Na průkazu může být vyznačeno, že platí pouze pro pondělky a středy, nebo jiná doba platnosti. Když bude přeškrtnut symbol „kladívka“ platí průkaz i o sobotách a nedělích. Tyto údaje potvrzuje škola !!
  • Budou se vydávat pouze jednotlivé jízdenky /žádné týdenní, měsíční ani čtvrtletní na tyto slevy nejsou/.
  • Tam kde se používají čipové karty může žák nebo student při předložení platného žákovského průkazu touto kartou platit. Bude vydána jednotlivá jízdenka pro příslušnou slevu.Odbavování se bude provádět standardním způsobem – cestující musí uvést na jakou zastávku chce cestovat a předložit při tom průkaz na slevu.

 

Žákovské a studentské jízdné se vydává pouze v době školního roku.

Žák nebo student může cestovat v celém úseku, který je označen v kolonce Z: , Do: .

Nemusí nastupovat a vystupovat přímo na vypsaných místech.

Žákovské průkazy se mezi dopravci vzájemně uznávají.

 

Distribuce a ověřování bude možné u dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem a.s. v těchto informačních kancelářích :

 

- Ústí nad Labem, Revoluční 3111

- Varnsdorf, Melantrichova 749

- Děčín, Plzeňská 19

- Česká Lípa, Konopeova 2723

- Litoměřice, žel. stanice Litoměřice,město

- Roudnice n/L, Karlovo nám.

- Litvínov, železniční stanice Litvínov

- Most, budova žel. stanice Most

- Louny, Rybalkova ul.

- Žatec, Kruhové nám.245

- Podbořany, Alšova ul.

- Kadaň, aut. nádraží

- Klášterec n/O, aut. nádraží

- Teplice, Nádražní nám. 845

- Bílina, Důlní 1