Hospodaření města Varnsdorf bylo podruhé za sebou oceněno iRatingovým stupněm „A“

Hospodaření města Varnsdorf bylo podruhé za sebou oceněno iRatingovým stupněm „A“

18. 9. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Společnost CRIF – Czech Credit Bureau, a.s. ohodnotila hospodaření města Varnsdorf za rok 2018 nejvyšším iRatingovým stupněm „A“ a udělila městu čestný certifikát.

Ratingové hodnocení vypovídá o tom, v jaké je obec celkové finanční kondici. Posuzuje se míra závislosti obce na úvěrech a dotacích, aktivita obce při uskutečňování svých cílů a schopnost financovat své investiční záměry z vlastních prostředků. Je to výpočet, který se pro každou obec počítá stejně podle postupů používaných v bankách. Do výpočtu nezasahuje žádný subjektivní názor jednotlivce, komise nebo poroty. Používají se rozpočtové a účetní ukazatele za dva roky a výsledky se ještě porovnávají s ostatními obcemi. Výsledkem je ratingový stupeň.

Dobrý ratingový stupeň je signálem pro veřejnost, že služby obyvatelům jsou bezpečně financovány a vedení obce hospodaří zodpovědně. Stupeň „A“ vypovídá o vynikající finanční stabilitě ekonomických ukazatelů, které velmi výrazně převyšují ukazatele obcí se srovnatelným počtem obyvatel. Podle analýz společnosti CRIF Czech Credit Bureau, a.s. navíc okolní prostředí i ekonomické podmínky regionu dávají velmi dobré předpoklady dalšího rozvoje. Z celkového počtu 69 obcí v České republice v této velikostní kategorii dosáhly hodnocení iRatingovým stupněm „A“ pouze další dvě obce. Výjimečnost dobrého finančního hospodaření města potvrzuje i fakt, že stejné ocenění získalo i v roce 2017.

Hospodaření města je dlouhodobě ve vynikající kondici. Zadluženost je řadu let nulová a Varnsdorf financuje svůj rozvoj především z vlastního rozpočtu a úspěšně získaných dotací, na kterých za poslední roky získalo přes sto milionů korun do investic.

„Výsledek hodnocení nás potěšil a ukázal, že jdeme správnou cestou. Snažíme se být úspěšní v dotačních titulech, což se nám daří. Šetříme tak finance, které můžeme následně využít na jiné akce. Ať už to jsou chodníky, které se opravují ve velkém, nebo například Červený kostel,“ uvedl starosta města Stanislav Horáček.