Dvě mateřské školy získaly značku Mezigeneračně

Dvě mateřské školy získaly značku Mezigeneračně

23. 6. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Mateřské školy Na kopečku a Sluníčko získaly značku Mezigeneračně. Jde o ocenění za pravidelné aktivity dětí se seniory. Značku uděluje obecně prospěšná společnost Mezi námi.

Z Varnsdorfu se do projektu mezigeneračních setkávání zapojily dvě mateřské školy – Na kopečku a Sluníčko. V rámci programu se mají děti naučit lépe komunikovat s touto zcela věkově odlišnou společenskou skupinou a získat podvědomí o tom, že stáří je přirozenou součástí života. Po získaných zkušenost chtějí mateřské školy v této činnosti pokračovat a prohlubovat ji.

„V domovech pro seniory jsou lidé, kteří mají ostatním stále co nabídnout a říci, ale také si zaslouží, aby bylo nabídnuto něco jim. V mateřské škole jsou děti, které jsou okamžitě připraveny rozdávat svůj životní elán, bezprostřednost a úsměvy. A je na nás, ostatních generacích, aby se mohly tyto dva zdánlivě vzdálené světy propojovat,“ přiblížila projekt ředitelka společnost Kateřina Jirglová.

Subjekty zapojené do projektu mohou po splnění konkrétních podmínek získat oprávnění užívat značku Mezigeneračně. To se mateřským školám Na kopečku a Sluníčko povedlo. „Hlavní odměnou je oboustranná radost z prožitku dětí i seniorů ze společně stráveného času, což nás ujišťuje v tom, že svou práci děláme správně a s nadšením,“ dodala s úsměvem ředitelka mateřské školy Sluníčko Štefanie Plešingerová.

Fotogalerie