Druhé letošní vítání občánků

Druhé letošní vítání občánků

17. 4. 2018 - +DiS. Tomáš Secký
Narození dítěte je vždycky veliká radost. Přivítání jej na světě je hezkou, již letitou tradicí varnsdorfské radnice.

Varnsdorf ▪ Vítání nových občánků se konalo v sobotu 7. dubna 2018 v obřadní síni Městského úřadu Varnsdorf. Mimo krásného uvítání od zaměstnankyň odboru správních agend a dopravy a zastupitelky města Ladislavy Křížové, které opět miminkům předaly drobné dárky. Každé novorozeně navíc dostalo od společnosti Drylock Technologies pleny. Miminek tentokrát dorazilo celkem sedmnáct a nechybělo ani již tradiční vystoupení dětí z místní základní umělecké školy pod vedením Aleny Smetanové.

Mezi přítomnými byl také první varnsdorfský občánek. Zastupitelka města Ladislava Křížová pogratulovala hrdým rodičům a předala jim kytičku, šek na tři tisíce korun, deku a pleny.    

Vítání občánků si užili úplně všichni a rodiče se svými potomky odcházeli domů plní dojmů a s hezkými vzpomínkami a drobnými upomínkami na tento jedinečný den v životě svých dětí.

Tomáš Secký, foto Zuzana Nohavicová