Další jednání KOREG

Další jednání KOREG

5. 10. 2006 - Jiří Sucharda
V rámci projektu KOREG - Koordinace regionálního rozvoje v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa se zúčastnili představitelé našeho města a městského úřadu výjezdního zasedání s tématem "Další rozvoj osobní dopravy na cestě Eibau -Seifhennersdorf - Varnsdorf - Grossschonau - Zittau - Porajow - Hrádek"

Jednání se za město a městský úřad zúčastnil starosta města Ing. Josef Poláček, místostarosta Jiří Sucharda a pracovník Odboru správy majetku a investic Ing. Václav Nechvíle. Po příjezdu vláčku SBE (Mandaubahn), přistoupili na nádraží ve Varnsdorfu další čeští pozvaní účastníci např. paní Ing. Iva Hubnerová, Ing. Zámečník z Euroregionu Nisa, pan Těšina (známý duševní a fyzický otec většiny místních cyklostezek) a za České dráhy přednosta stanic Rumburk a Varnsdorf pan Hrdlička. Účastníci nastoupili do vláčku společnosti SBE a přepravili se do Hrádku nad Nisou. Další informace byly účastníkům podávány jak cestou vláčkem, tak i na jednotlivých nádražích, kde nás očekávali zástupci dopravců a místních samospráv. Na společném obědě v Hrádku se dále jednalo o mezinárodním internetovém kulturním a společenském kalendáři, zkušenostech z projektu Malý trojúhelník a dalších projektech v rámci PPP (Private Public Partnership). Na závěr si účastníci prohlédli nový autobusový terminál postavený v těsné blízkosti nádraží v Hrádku. Poté se vrátili opět vláčkem zpět na nádraží ve Varnsdorfu.

Jiří Sucharda