Cestujícím se otevře nový autobusový terminál

Cestujícím se otevře nový autobusový terminál

30. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Mezi největší investiční akci loňského roku bezesporu patří rekonstrukce prostoru autobusového nádraží. Nový zmenšený autobusový terminál se cestujícím otevřel 4. února.

Přestavba prostoru začala v dubnu loňského roku a byla dokončena v polovině prosince dle požadavků investora a poskytovatele dotace, který pokryje 90 % uznatelných nákladů. Zbytek nákladů uhradilo město Varnsdorf z městského rozpočtu. Odstraňování drobných nedostatků a vad stavby nebránící řádnému užívání muselo být přesunuto z klimatických důvodů do letošního roku. Reklamované nedostatky budou dokončeny a opraveny, jakmile to počasí dovolí.

Hlavní změnou oproti původnímu velkokapacitnímu nádraží je jeho celkové zmenšení pro potřeby obyvatel na jednoduchý terminál s autobusovou stanicí. Nově vznikla dvě podélná zastřešená nástupiště se dvěma zastávkami v každém směru podél nové průjezdové komunikace. Během stavebních prací došlo k dočasné změně a přesunu autobusových zastávek do ulice Boženy Němcové k budově kulturního domu Střelnice. Provoz na novém terminálu byl zahájen od 4. února. Veškeré informace ohledně spojů jsou k nalezené na novém terminálu.

Ve spodní části prostoru vzniklo nové parkoviště pro osobní vozidla, které by časem mělo nahradit hlavní parkovací kapacitu parkování v centrálním prostoru náměstí. Nově zde vzniklo čtyřicet parkovacích míst včetně míst pro vozíčkáře. Nově se také pro osobní automobily otevřela ulice Melantrichova, která bylo do současné doby průjezdná pouze pro autobusy a zásobování.

Autobusová stanice se otevře později

Vzhledem ke složitosti plnění podmínek dotačního titulu je v řešení zajištění provozu budovy autobusové stanice, která bude disponovat prodejem tiskovin, drobného občerstvení, veřejnými toaletami a sloužit pro koordinaci integrované dopravy a ovládání elektronických informačních tabulí. Provozovatel autobusové stanice musí být v souladu s dotačními podmínkami vybrán formou otevřeného veřejného výběrového řízení. Otevření budovy autobusové stanice se předpokládá v průběhu měsíce března a dubna.