Červený kostel se dočká dalších významných oprav

Červený kostel se dočká dalších významných oprav

Po loňské generální opravě věže kostela, kdy došlo k odstranění havarijního stavu kamenných říms, opravě klempířských prvků, střešní krytiny a obnově kamenných prvků vstupního průčelí, pokračují práce na obnově Červeného kostela i v letošním roce.

V březnu byla dokončena rekonstrukce vnitřních ochozů lodi, opravou prošly také dřevěné vnitřní okenice zvonice. Zrestaurovány byly dveře a okna balkónu.

V současné době probíhají restaurátorské práce na čtyřech vstupních dveřích kostela. Oprava dveří je spolufinancována z dotačního programu ORP 2020 Ministerstva kultury ČR částkou 70 tisíc korun a probíhá v souladu s restaurátorskými pracemi na kamenném ostění a schodištích bočních vstupů kostela.

Zahájena byla také oprava havarijního stavu bočních věžiček, na které se též podařilo získat dotační prostředky ve výši 200 tisíc korun z programu Regenerace kulturních památek Ústeckého kraje. Právě běží výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení a realizaci stavby nového sociálního zařízení kostela v prostorách bývalé sakristie. Součástí projektu bude také nové osvětlení, kanalizační, vodovodní a elektrická přípojka objektu. V pátek 15. května proběhla v prostorách kostela první schůzka zástupců Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem s Odborem správy majetku a investic města Varnsdorf a vedením města – starostou Rolandem Sollochem a místostarostou Jiřím Suchardou, na které byly konzultovány možnosti dalších stavebních úprav a řešení interiéru kostela nutných pro budoucí provozování objektu.

Noc kostelů

Jak probíhají rekonstrukční a restaurátorské práce se můžete přijít přesvědčit v pátek 12. června během celostátní akce Noc kostelů, do které jsou letos zapojeny tři varnsdorfské kostely – římsko-katolický kostel sv. Petra a Pavla na náměstí, starokatolický kostel Promění páně nad divadlem a do třetice evangelický Červený kostel.