Část Národní ulice uzavře rekonstrukce kanalizace, řidiče čeká objížďka

Část Národní ulice uzavře rekonstrukce kanalizace, řidiče čeká objížďka

20. 1. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Několik měsíců bude pro dopravu zcela uzavřena část Národní ulice od náměstí E. Beneše po křižovatku s ulicí Střední.

V pondělí 23. ledna dojde k předání staveniště zhotoviteli, samotné zahájení stavebních prací bude závislé na klimatických podmínkách. Půjde o rekonstrukci stávající kanalizace a o rekonstrukci koncové dešťové kanalizace v části Národní ulice. Důvodem je nevyhovující technický stav daný jejím stářím. Během stavby bude rekonstruováno celkem 130 metrů kanalizace, z toho 32 metrů kanalizace dešťové.

Rekonstrukce kanalizace v tomto úseku je dalším krokem k následné revitalizaci přilehlého prostoru náměstí. Vzhledem k rozsahu stavebních prací bude nutné uzavřít celou komunikaci v části Národní ulice. Řidiče prosíme o shovívavost a respektování dopravního značení. Objízdná trasa bude vyznačena.

Město Varnsdorf se na akci finančně podílí a bude hradit rekonstrukci dešťové kanalizace, hlavním investorem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Fotogalerie