Blíží se konec roku, máte zaplacený komunální odpad?

Blíží se konec roku, máte zaplacený komunální odpad?

20. 11. 2023 - Tomáš Secký, DiS.
Město Varnsdorf upozorňuje občany, kteří ještě neuhradili místní poplatek za komunální odpad (místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství), jehož splatnost byla do 31. května, ať tak neprodleně učiní a uhradí poplatek co nejdříve.

Místní poplatek je možné uhradit bezhotovostním převodem z bankovního účtu nebo na pokladně Městského úřadu ve Varnsdorfu, nám. E. Beneše 470 a to v pokladních hodinách.

Forma úhrady

Bezhotovostním převodem na účet města Varnsdorf č. 35-921388329/0800 (nutné uvést přidělený variabilní symbol),
v hotovosti nebo platební kartou na pokladně úřadu (s přiděleným variabilním symbolem).

Podrobnější informace naleznete v Obecně závazné vyhlášce č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která je dostupná zde. Neznáte vás variabilní symbol? Podrobnější informace podá správce místního poplatku za komunální odpad Václav Černý.

Foto - portrét

Václav Černý

placení popelnic - místní poplatek za komunální odpad
Budova: nám. E. Beneše 470
Tel. linka: 417 545 115