Bezpečnost dětí před školou ve Východní ulici zvýší přechod pro chodce a přesun autobusových zastávek

Bezpečnost dětí před školou ve Východní ulici zvýší přechod pro chodce a přesun autobusových zastávek

15. 5. 2020 - Tomáš Secký, DiS.
Další investiční akcí za bezmála 2 miliony korun je úprava autobusových zastávek a parkování ve Východní ulici před místní základní školou.

V rámci zvýšení bezpečnosti pohybu dětí a provozu na pozemní komunikaci prošel úpravou úsek od křižovatky ulic Východní x Poštovní směrem k řadovým garážím. Město se rozhodlo pro přesun autobusových zastávek, které byly za křižovatkou v ulici Pohraniční stráže, přímo před základní školu, aby žáci, kteří jezdí do školy veřejnou dopravou, nemuseli přecházet nebezpečnou křižovatku.

Kromě zálivů pro autobus MHD vznikla před školou také čtyři podélná stání pro krátkodobé stání vozidel (K+R). Rodiče studentů tak nebudou muset zastavovat ve vozovce, ale v parkovacím zálivu. Po obou stranách vozovky prošly rekonstrukcí také chodníky v délce necelých 150 metrů.

Bezpečnost dětí zvýší také nový přechod pro chodce dle norem ČSN včetně nasvětlení, který bude pod křižovatkou ulic Východní x Poštovní. O pár desítek metrů níže ještě vzniklo místo pro přecházení chodců.

V tomto týdnu proběhla finální pokládka asfaltového povrchu v daném úseku a za další tři týdny, po vyzrání asfaltu, proběhne realizace vodorovného dopravního značení.

„Potěšující je, že se celá akce stihla zrealizovat během pouhého měsíce, za což patří realizující firmě velké poděkování. Využila absence žáků ve škole v době koronaviru a nasadila pracovní síly, aby se stavba stihla předat před návratem dětí do školních lavic,“ kvitovala rychlost stavebních prací místostarostka Ladislava Křížová.

Povrch v úseku od řadových garáží ke křižovatce s ulicí Kollárova se bude dodělávat ještě v letošním roce. V současné době v těchto místech probíhají stavební práce na inženýrských sítích.

Fotogalerie