ANKETA: Vnímání pocitu bezpečí občany města Varnsdorf

ANKETA: Vnímání pocitu bezpečí občany města Varnsdorf

15. 3. 2021 - Tomáš Secký, DiS.
Komise prevence kriminality a bezpečnostní a sociální situace (BESOS) zpracovala dotazník týkající se pocitu bezpečí ve městě Varnsdorf.

Na základě získaných informací bude možné podniknout patřičné kroky ke zvýšení bezpečnosti ve městě. Data budou zároveň poskytnuta Městské policii Varnsdorf, Policii České republiky a vedení města Varnsdorf.

PŘEJÍT NA ANKETU