Bohoslužby ve městě

Kostel sv. Petra a Pavla

bohoslužba v neděli v 10:00 hod.

Kostel sv. Karla Boromejského

bohoslužba v neděli v 17:30 hod. /v létě v 18:00/

Kostel Františka z Assisi /Studánka/

bohoslužba v neděli v 15:00 hod.

Sborový dům Českobratrské evangelické církve

bohoslužba v neděli v 8:45 hod.

Chrám Nejsvětějšího spasitele /starokatolický/

bohoslužba v neděli v 18:00 hod.