Hiking trails

Ve městě Varnsdorf  působí Klub českých turistů, který organizuje řadu  turistických akcí  a stará se o značení turistických tras a cest. Pro letošní rok KČT připravil přes 25 různých akcí – pěších pochodů po okolí Varnsdorfu, kombinovaných výletů (chůze, auto, vlak) v našem kraji, jeho blízkém okolí i v příhraničních oblastech SRN. Jde převážně o nenáročné akce zaměřené na poznání kraje.

Přehled celoroční činnosti na tento rok  a  podrobné informace k jednotlivým akcím   jsou vyvěšeny na vývěsce na Národní ulici pod tělocvičnou TJ Slovan, informace podá také Městské informační středisko ve Varnsdorfu.

 Staňte se vandrovníky po Tolštejnském panství!

Pro ty, kteří chodí po horách a lesích raději sami, lze doporučit turistickou mapu Tolštejnského panství (více na www.tolstejn.cz), podle které můžete poznávat zajímavá místa regionu panství, ale také sbírat do  Vandrovního pasu originální razítka a skleněné Tolštejnské krejcary nebo mapu z edice KČT Českosaské Švýcarsko, podle které se dá poznat celý zdejší kraj.

Klub českých turistů z Krásné Lípy vydal v říjnu 2008 novou turistickou mapu „Varnsdorfsko“ v měřítku 1:25 000 nákladem 3000 kusů. Zadní strana popisuje 15 významných míst Varnsdorfska doplněných perokresbami. Mapa je obohacena o podrobný plán centra města, jsou vyznačeny pěší, cyklo i lyžařské trasy, text je česko-německý.

V roce 2008 byla vyznačena nová turisticky značená trasa (žlutá), která přichází z Grossschönau a na českém území pokračuje přes Špičák a Hrádek a odchází do Seifhennersdorfu. Na oba vrcholy odbočuje tvarová odbočka. Další vylepšení na tur. stezkách byla oprava výstupové historické stezky - zelená tvarová odbočka na Hrádek. Tuto opravu zajistil Klub českých turistů. Byla instalována informační mapa na přechodu do Grossschönau. Všechno bylo zrealizováno ve spolupráci s MěÚ Varnsdorf a ve spolupráci s německými turisty. Novou stezku naleznete na mapě č. 13 edice KČT a na mapě Varnsdorfsko.