Remarkable Personalities

Jindřich z Varnsdorfu (+ po r. 1334)
johanitský kněz, komtur žitavské komendy. Výsledky nejnovějších bádání (PhDr. T. Edel) nasvědčují tomu, že je dlouho hledaným autorem prvního českého letopisu - Kroniky tak řečeného Dalimila.
Peter Kien (1919 - 1944)
výtvarník, básník, libretista narozený ve Varnsdorfu. Jeho dílo vešlo ve známost až řadu let po jeho smrti. Napsal libreto k opeře Viktora Ullmanna Císař Atlantidy (premiéra v Amsterdamu r. 1977, česky uvedena v rozhlase r. 1995), jeho výtvarná tvorba byla vystavována v Terezíně a na putovní výstavě po italských městech.
Bjarnat Krawc (1861 - 1948)
významný lužickosrbský skladatel, dirigent a propagátor lužicko- srbské i české hudby. Autor skladeb pro sbor, písní a tanců na národní motivy, slavnostní mše aj. V r. 1945 se z vybombardovaných Drážďan přestěhoval do Varnsdorfu a zde i zemřel.
Hanka Krawcec (1901 - 1990)
první profesionální lužickosrbská výtvarnice - grafička a malířka, vynikající portrétistka. Dcera B. Krawce. Nejvýznamnějším dílem je grafický cyklus Člověk by člověku světlem měl být. Ve Varnsdorfu žila v letech 1947 - 1986 a je zde pohřbena vedle svého otce. Umělkyni je věnována část expozice varnsdorfského muzea.
Vincenc Pilz (1816 - 1896)
akademický sochař narozený ve Varnsdorfu, člen vídeňské Akademie umění, tvůrce mnoha soch a reliéfů umístěných ve Vídni a jiných městech Rakouska. Některá jeho díla jsou umístěna ve Varnsdorfu (starokatolický kostel, muzeum).
Joseph Schubert (1757 - 1837)
hudební skladatel narozený ve Varnsdorfu, autor čtyř oper a četných skladeb pro různé nástroje. Část života působil jako dvorní hudebník v Drážďanech.