Culture

Kulturní dění staví město Varnsdorf na úroveň velkých regionálních center. Významné místo mezi kulturními zařízeními, kde se každý měsíc pořádá řada akcí, má Městské divadlo, v jehož prostorách se nachází Galerie D. Zajišťuje divadelní, koncertní a další kulturní představení pro Varnsdorf a přilehlou oblast Šluknovska. Stálou součástí plánované činnosti Městského divadla jsou městské akce, výstavní činnost a amatérská činnost, která zahrnuje práci dětských i dospělých souborů. 

 Městské divadlo

Přes silný vliv médií má ve městě své nezastupitelné postavení Městská knihovna, která disponuje oddělením pro dospělé čtenáře, dětským oddělením, hudebním oddělením, kontaktním místem pro Lužici a též moderně vybavenou studovnou a příjemnou čítárnou. K pravidelným akcím pořádaným městskou knihovnou patří soutěž Literární Varnsdorf, literární soutěž pro mládež Drápanda, Svátek lužickosrbské poezie, regionální knižní minitrh, besedy, přednášky, výstavní činnost a další akce určené pro širokou veřejnost.

Ve městě lze navštívit i řadu galerií. Vedle již zmíněné Galerie D jsou další galerie ve zdravotnickém středisku HEL&P (Galerie úsměv), v ZUŠ (Galerie Liduška), na Městském úřadě (Galerie Radnice). K významným kulturním zařízením patří Muzeum. V současné době probíhají přípravy na generální rekonstrukci objektu.

 Muzeum

S muzeem je spojen Kruh přátel muzea Varnsdorf. V rámci tohoto spolku působí klub přátel historike, klub výtvarníků, klub fotografů, mineralklub, přírodovědný klub, Fascikl (přátelé sci-fi).

Významnými každoročními akcemi jsou ve městě Varnsdorfské hudební léto (cyklus koncertů) a folklorní akce Masopust a Rampušačka. Pro využiti volného času dětí a mládeže je k dispozici Základní umělecká školaDům dětí a mládeže, kde pracuje mnoho zájmových kroužků pro rozvíjení talentů a zálib dětí.

V neposlední řadě je třeba zmínit řadu nově zrekonstruovaných míst které stojí za návštěvu. Jedná se mj. o Centrum Panorama, které nabízí filmová představení se zvukovým systémem DOLBY DIGITAL v sále s kapacitou 557 míst, Pivovar Kocour, kam lze zajít např. na rockové, jazzové nebo folkové koncerty, nebo seniorklub Pohádka s bohatou přednáškovou činností.

 Centrum Panorama