Cycling routes

Nejkratší a nejméně náročná cyklotrasa je tzv. Mandavská označená modrou barvou. Trasa je spojnicí hraničních přechodů do Spolkové republiky Německo mezí obcí Großschönau a městem Seifhennersdorf. Vede od hraničního přechodu Großschönau kolem rybníků Kočka a dále převážně malebnými zákoutími řeky Mandavy středem městě okolo kina Centrum Panorama k plaveckému bazénu, podél hřiště u sportovní haly až do centra města – k náměstíčku u věžičky a Informačnímu centru u městské knihovny. Dále prochází pod náměstím podél zimního stadionu a fotbalového stadionu v Kotlině, kde se za rybníkem Valcha napojuje na stávající cyklostezku do Spolkové republiky Německo a dále do Rumburku. Trasa je určena pro rodinný výlet s dětmi. Délka trasy je 5 kilometrů.

Druhá trasa je tzv. Luční a měří 5,8 kilometrů. Trasa vede od značené cyklostezky z Dolního Podluží (3015) k areálu rekreačního rybníku Mašíňák s okružní trasou po hrázi rybníka. Dále kolem dančí obory na Hraniční buk, odkud pokračuje lesní – luční stezkou ke Starému nádraží, průjezdem ulicí Karlínskou k mlékárně a k pivovaru Kocour s možností občerstvení v pivovarské restauraci. Odtud je možné pokračovat trasou do Spolkové republiky Německo. Zeleně značená trasa je náročnější a vhodná pro zdatnější cyklisty.

Nejnáročnější ze všech tří tras je červená – Vyhlídková. Dlouhá je 8 kilometrů a vede přes místní kopce. Trasa vede od hraničního přechodu Seifhennersdorf okolo pivovaru Kocour na městskou dominantu – rozhlednu Hrádek (Burgsberg). Dále podél hraničního přechodu pro pěší a cyklo na Hrádku, po dlážděné cestě ke střelnici, kde stoupá po severovýchodním okraji města přes kopec Špičák ke kynologickému areálu. Odtud trasa klesá k soustavě rybníků Gerhus až k rybníku Kočka, kde navazuje na modrou trasu a pokračuje na hraniční přechod Großschönau. Vyhlídková trasa je taktéž náročnější a je určena pro zdatnější cyklisty.

Trasy jsou značeny pomocí tabulek na sloupech veřejného osvětlení případně dopravního značení a jsou odlišeny barevně. Po trasách je celkem pět velkých informačních tabulí, podle kterých se může cyklista orientovat. 

- kliknutím zvětšíte obrázek -