City leadership

    
Ing. Stanislav Horáček

Mayor

  
Josef Hambálek

Vice-Mayor

  
ThMgr. Roland Solloch

Vice-Mayor

 

Contact with city management

Městský úřad, nám. E. Beneše 470, Varnsdorf
phone: +420 417 545 111

Městský úřad, T.G. Masaryka 1838, Varnsdorf
phone: +420 417 545 222

First Name Funkce E-mail Linka
E-mail
starosta města
starosta města 417 545 102, 103; mobil: 608 911 559
2. místostarosta města
2. místostarosta města 417 545 102, 103
1. místostarosta města
1. místostarosta města 417 545 102, 103