Historical Monuments

Město Varnsdorf leží na úpatí Lužických hor v údolí řeky Mandavy a ze tří stran je obepíná hranice se Spolkovou republikou Německo. První historické zmínky poházejí z 1. poloviny 13. století. Poloha města, příroda v okolí i zajímavé kulturní památky v samotném městě a blízkém okolí lákají do Varnsdorfu domácí i zahraniční turisty.

Kostel sv. Petra a Pavla (nám. E. Beneše)

 • Chrám sv. Petra a Pavla je nejstarším varnsdorfským kostelem, byl postaven na místě původního kostelíka ze 13. století. Základní kámen nového, tedy dnešního kostela, byl položen v roce 1766. Stavbu zdržovaly spory v obci a tak byla dokončena až v letech 1774 - 1776, pozdně barokní výzdoba pak v roce 1777. Vnitřní zařízení je rokokové a klasicistní. V roce 1904 byly instalovány nové varhany, které postavil varhanář Eule z Budyšína. Roku 1908 byl vysvěcen a zavěšen nový zvon, jako náhrada za zvon poškozený letni bouři v roce 1907. Nad bočním vchodem je umístěna pamětní deska, připomínající premiéru Beethovenovy Missy solemnis roku 1830.
 • Prohlídka interiéru: lze sjednat na Děkanském úřadě Církve římsko-katolické, nám. E.Beneše 471, tel. 372 761.
 • Bohoslužba: každou neděli v 10:00. 

Kostel sv. Karla Boromejského (Karlova ul.)

 • Základní kámen byl slavnostně posvěcen 23. května 1904 a hned druhý den se začalo stavět. Stavební práce postupovaly velmi rychle, takže ještě v roce 1904 dospěla stavba do výše oken, o rok později byla již dokonce provizorně pokryta střecha. Stavba dále pokračovala s několika přestávkami až do roku 1912, kdy byl 3. září kostel vysvěcen.
 • Prohlídku interiéru: lze sjednat na Děkanském úřadě Církve římsko-katolické, nám. E.Beneše 471, tel. 372 761.
 • Bohoslužba: každou neděli v 17:30 (v létě v 18:00). 

Starokatolický kostel (Tyršova ul.)

 • Starokatolický kostel v Tyršově ul. je z roku 1875. Sama starokatolická církev vznikla ve Varnsdorfu jako protest proti vyhlášení neomylnosti papeže. Velký zvon je darem Raimunda Artla. Alabastrová socha a reliéf Tří králů jsou dílem zdejšího umělce Vincence Pilze.
 • Zpřístupňuje: Ing. Zeman, Tyršova 1320, tel. 372 468.
 • Bohoslužba: každou neděli v 9:00.

Novogotický tzv. Červený kostel ( ul. T. G. Masaryka)

 • V květnu 1904 byl položen základní kámen a v prosinci 1905 byl kostel vysvěcen. Je postaven z glazovaných červených cihel, nyní není využíván.

Kostel sv. Františka z Assisi (Studánka)

 • Zdaleka viditelný pseudorománský kostel z roku 1872.
 • Prohlídka: také tento kostel je ve správě Děkanského úřadu Církve římsko-katolické.
 • Bohoslužba: každou neděli v 15:00

Z počátku 20. století pochází secesní zástavba - např. ulice Legií a budova Zvláštní školy v ul. T.G.Masaryka (původně banka). K významným novorenesančním stavbám patří škola na Střelecké ulici a pošta. Klasicistně empírový styl je zastoupen mj. domem č.p. 512 na Národní ul. Na různých místech jsou k vidění vily v historizujících slozích, např. na Seifertově a Tyršově ulici.

Ve Varnsdorfu jsou zastoupeny i prvky lidové architektury: podstávkové (obvazcové) domy (např. č.p. 488 na Národní ul., č.p. 548 na Mladoboleslavské ul., č.p. 112 v Kamenické ul. a č.p. 452 v ul. Pod strání), z nichž některé jsou doposud opatřeny pozoruhodnými kamennými portály. Z památkově chráněných objektů návštěvníka města zaujme
 • socha Sv. Antonína u domu čp. 488 na Národní třídě (pískovcová socha v životní velikosti na bohatě zdobeném kamenném podstavci)
 • socha Sv. Jana Nepomuckého
 • sloup Nejsvětější trojice v ul. Pohraniční stráže,
 • pomník od J. Horejce v parku na Národní ul.

podstávkové (obvazcové) domy