collapse menu

Informační deska Bytového družstva Varnsdorf

se sídlem Nám. E. Beneše 470, 40747 Varnsdorf, zapsaná v OR pod č.j. Dr 757 u KS v Ústí nad Labem

Vítejte na informační desce Bytového družstva Varnsdorf zřízené dle ustanovení § 562 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, v platném znění, a stanov družstva. Zde budou uveřejňovány pozvánky na členské schůze družstva, účetní závěrky po schválení členskou schůzí družstva (nadpis Dokumenty) a další dokumenty a články informativní povahy.

 

Pozvánka na schůzi 25.11.2014 1. 11. 2014

Pozvánka na schůzi, která se bude konat dne 25.11.2014.

Celý článek


Rozúčtování nákladů na bydlení 18. 6. 2014

Co je třeba zkontrolovat na Protokolu o rozúčtování nákladů za bydlení (někdy také Protokol o vyúčtování služeb za období …), kterému budeme dále říkat prostě jen Protokol? Co je na něm uvedeno tzv. „mezi řádky“ a jak k tomu přistoupit?

Celý článek


Návrh stanov BD Varnsdorf 3. 6. 2014

Návrh stanov BD Varnsdorf ke stažení.

Celý článek


Hospodaření v letech 2011-2014 15. 1. 2014

Hospodaření a účetní uzávěrky v letech 2011-2014.

Celý článek


Hospodaření v letech 2003-2010 15. 1. 2011

Hospodaření a účetní uzávěrky v letech 2003-2010.

Celý článek