collapse menu

Prodej lukrativních pozemků v obci Varnsdorf


podle územního plánu - občanská, dopravní vybavenost

 • pozemková parcela č. 566 o výměře 387 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 • pozemková parcela č. 567 o výměře 968 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č. 568 o výměře 145 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)
 • pozemková parcela č. 569 o výměře 2871 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č. 570 o výměře 432 m2 (ostatní plocha)
 • pozemková parcela č. 571 o výměře 298 m2 (zahrada)
 • pozemková parcela č. 573 o výměře 808 m2 (zahrada)
 • pozemková parcela č. 574 o výměře 2569 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č. 519/1 o výměře 2709 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č. 517 o výměře 373 m2 (trvalý travní porost)
 • pozemková parcela č. 516/1 o výměře 656 m2 (zastavěná plocha - nádvoří)
 • pozemková parcela č. 518/2 o výměře 179 m2 (zahrada)

Bližší informace v realitní kanceláři REGIA a.s., Kmochova 2136, 407 47 Varnsdorf

                                                                                     katerina.svajgrova@regiavdf.cz

Tel.: 412 370 752, 602 143 739