collapse menu

Činnost

Činnost realitní kanceláře byla zahájena v roce 1996. Velké zkušenosti jsme získali během privatizace značné části bytového fondu původně ve vlastnictví Města Varnsdorf. Dále realizujeme prodeje městských pozemků a domů, které již netvoří bytový fond.

Byly jsme také u vzniku mnoha Společenství vlastníků bytových jednotek (SVBJ, někdy také zkrácenější formou SVJ), kterým jsme pomáhali s jejich založením, stanovami, domovními řády, prohlášeními vlastníků a rozdělením bytových domů na samostatné bytové jednotky, atd. V dnešní době drtivé většině z nich vedeme správu, účetnictví a dluhovou službu.

Jsme řádnými členy Asociace realitních kanceláří, kde jsme také při své činnosti pojištěni. Zároveň se řídíme etickým kodexem, který Asociace vydala a ke kterému jsme se členstvím přihlásili.

Pro naše klienty nabízíme následující služby:

  • zprostředkování prodeje nemovitého majetku (byty, rodinné a bytové domy, nebytové prostory, areály, komerční objekty, ...)
  • zprostředkování nájmu nebo podnájmu bytů, nebytových prostor nebo rodinných domů
  • konzultační činnost a obstarání smluv při převodech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem (smlouvy kupní, darovací, směnné, smlouva o zřízení věcného břemene, ...)
  • konzultační činnost a obstarání nájemních a podnájemních smluv
  • vypracování Prohlášení vlastníka domu pro vymezení bytových jednotek
  • podání návrhu na vklad věcného práva do katastru nemovitostí ČR
  • ocenění nemovitosti (tržní / obvyklá cena / tzv. administrativní)
  • vypracování přiznání k dani z převodu nemovitostí
  • konzultační činnost při řešení problematiky katastru nemovitostí ČR

Nabízené nemovitosti inzerujeme na vlastních webových stránkách, na placených globálních portálech zabývajících se obchody s nemovitostmi, na nástěnce v Městském úřadu Varnsdorf, atd.

 

Naše odbornost:

Naši pracovníci a spolupracovníci byli dlouholetí zaměstnanci katastrálních úřadů, jsou certifikovaní odhadci a soudní znalci v oboru ekonomika, odvětví ceny nemovitostí, jsou certifikovaní realitní makléři II. stupně a v oblasti nemovitostí pracují řadu let. Dále spolupracujeme s právníky a advokáty zabývajícími se problematikou správy bytů a nemovitostí a s daňovými poradci a auditory. Dále se naši zaměstnanci celoživotně zabývají vedením účetnictví (jednoduchým i podvojným) jak pro fyzické osoby podnikající, tak větší společnosti (s.r.o., a.s.) a naši odbornost rozšiřujeme pravidelnými školeními.