Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf

Plán zasedání Rady a Zastupitelstva města Varnsdorf na druhé pololetí roku 2017.

Rada města Varnsdorf

(od 13:00 hod.)

Zastupitelstvo města Varnsdorf

(od 15:00 hod.)

čtvrtek 07.09. (do pátku 01.09.)

čtvrtek 21.09. (do pátku 15.09.)

čtvrtek 21.09. (do pondělí 11.09.)
čtvrtek 12.10. (do pátku 06.10.)
čtvrtek 26.10. (do pátku 20.10.)
čtvrtek 26.10. (do pondělí 16.10.)

čtvrtek 09.11. (do pátku 03.11.)
čtvrtek 30.11. (do pátku 24.11.)

 

čtvrtek 30.11. (do pondělí 20.11.)

čtvrtek 14.12. (do pátku 08.12.)

 

V závorce jsou uvedeny termíny pro předložení materiálů na zasedání RM nebo ZM v jednom vyhotovení na sekretariát starosty k provedení kontroly materiálů tajemníkem MěÚ a to do 13:00 hodin daného dne.