Realizované projekty

Probíhající projekty, realizované se spoluúčastí dotace

 

 

PREVENCE SOCIÁLNÍHO VYLOUČENÍ A KRIMINALITY VE VARNSDORFU

projekt financovaný z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost

 

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001205

Realizace projektu 1. 4. 2016 – 31.3.2019

Rozpočet projektu 6.664.150,00 Kč
dotace EU 85% 5.664.527,00 Kč
dotace ČR 10% 999.622,50 Kč
spolufinancování 5% 333.207,50 Kč

Projekt zavádí ve Varnsdorfu dle metodiky Ministerstva vnitra ČR nový nástroj prevence kriminality – 6 asistentů prevence kriminality (dále jen APK), kteří budou zajišťovat veřejný pořádek a klidné občanské soužití ve městě a jeho okolí a jejichž činnost povede ke zvyšování pocitu bezpečí všech obyvatel. APK se přitom soustředí na sociálně vyloučené lokality, kde přispějí k ochraně práv zdejších obyvatel i potlačení sociálně-patologických jevů. Projekt též podpoří zaměstnatelnost vlastních APK a jejich sociální začleňování.

Projekt má za cíl obnovit důvěru obyvatel sociálně vyloučených lokalit k městské policii, policii ČR a orgánům činným v trestním řízení. Projekt chce zpřístupnit pomoc obětem skryté kriminality, zlepšit povědomí obyvatel sociálně vyloučených lokalit o jejich občanských právech a povinnostech a zmírňovat nedorozumění a konflikty mezi obyvateli. Projekt také zaměstná 6 osob z cílových skupin jako asistenty prevence kriminality.

 


Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská VARNSDORF - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 3.692.151,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení mateřské školy v ulici Pražská. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma S-BAU BOHEMIA spol. s.r.o.

Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova VARNSDORF - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 2.050.000,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení mateřské školy v ulici Křížíkova. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma HARTEX CZ s.r.o.

Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf - OPŽP

Město Varnsdorf získalo dotaci ve výši 4.874.465,- Kč z Operačního programu Životní prostředí na zateplení základní školy v ulici Edisonova. Tento projekt bude ukončen ke konci roku 2014 předáním hotového díla. Stavební práce získala firma Metrostav a.s.

Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf

Projekt CZ.1.06/2.1.00/22.09575 - Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Realizace projektu: rok 2015
Celkové způsobilé výdaje projektu: 2.814.460 Kč vč. DPH
Dotace z EU 85% 2.392.290,99 Kč vč. DPH
Spolufinancování z rozpočtu obce 15% 422.169,01 Kč vč. DPH

Na základě schválené žádosti o dotaci z Integrovaného operačního programu, realizovalo město Varnsdorf v roce 2015 projekt Konsolidace IT a nové služby TC ORP Varnsdorf.
Cílem projektu bylo dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy umožnit občanů a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Tímto cílem tak povýšit městský úřad na moderní a efektivní úřad schopný plné elektronické komunikace odpovídající požadavkům současné doby.
V rámci projektu byly podpořeny tyto aktivity:
Konsolidace struktury HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury pořízením desktopmanagementu, rozšíření diskového pole, archivace elektronické pošty, dílčí úpravy LAN
Zvýšení bezpečnosti a bezpečností infrastruktury TC ORP pořízením bezpečnostního řešení UTM zhášecího systému do serverovny a switchů.

Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy pořízením skenovací linky (HW a SW), rozklikávacího rozpočtu, rozhraní pro občany a softwaru na veřejné zakázky.