Dotace EU

Strukturální fondy EU 2007-2013

 

 

Regionální operační program NUTS II Severozápad 

Kde získat informace:
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
www.nuts2severozapad.cz

 


Operační program Životní prostředí

Kde získat informace:
Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí Ústí nad Labem

Krajské středisko Agentury ochrany přírody a krajiny (pro prioritní osu 6)
www.opzp.cz


 

Zelená úsporám

Kde získat informace:

Krajské pracoviště Státního fondu životního prostředí Ústí nad Labem

www.zelenausporam.cz

 

 

Program Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko v rámci Cíle "Evropská územní spolupráce"

Kde získat informace:
Společný technický sekretariát při Saské rozvojové bance - dotační bance v Drážďanech
Krajský úřad Ústeckého kraje (odbor regionální rozvoje)
www.ziel3-cil3.eu
www.kr-ustecky.cz

 


Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost  

Kde získat informace:
Krajský úřad Ústeckého kraje
www.msmt.cz/eu/esf
opvk.kr-ustecky.cz

 

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost 

Kde získat informace:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
www.esfcr.cz


 

Operační program Podnikání a inovace 

Kde získat informace:
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
www.czechinvest.org

Stručný přehled programů v rámci OPPI najdete ZDE

 

 

Integrovaný operační program  

Kde získat informace:
Centrum pro regionální rozvoj ČR
www.crr.cz
www.strukturalni-fondy.cz/iop   

 

 

Ostatní

Program CULTURE
Program vyplývá z čl. 151 Smlouvy ustavující Evropské společenství, které má závazek podporovat kulturní oblast sdílenou Evropany a založenou na společném kulturním dědictví, rozvojem kulturní spolupráce mezi tvůrci, kulturními subjekty a kulturními institucemi zemí účastnících se Programu podporovat vytvoření evropského občanství.

Kde získat informace:
Sekce pro kulturní dědictví České kanceláře programu Culture Národní památkový ústav – ústřední pracoviště 
www.institutumeni.cz
www.npu.cz/html/culture2000heritage

 

 

Informace o Komunitárních programech EU