Partnerství

 

 

Partnerství jako základ zdravého města/obce/regionu

Město Varnsdorf se do projektu, resp. sítě Zdravých měst zapojilo v roce 2007 ve snaze přispět k lepšímu rozvoji města. Tento cíl se ale nepodařilo naplnit, naopak zájem veřejnosti o něj zcela upadl. Jelikož účast v projektu Zdravá města nesplnila očekávání a stala se pouze formalitou, rozhodnutím zastupitelstva města ze dne 25. dubna 2013 Město Varnsdorf vystoupilo z národní sítě Zdravých měst.

Nezbytnou součástí fungujícího Zdravého města/obce/regionu je kvalitní komunitní základ, který je vytvořen dobrou a přátelskou spoluprací mezi městem a partnery Projektu Zdravé město (instituce, nevládní organizace, podniky, školy ap.) i mezi těmito partnery navzájem.

Partnerství zástupců veřejného, neziskového a podnikatelského sektoru je v neposlední řadě jednou ze základních podmínek úspěšného čerpání dotací z tuzemských i evropských zdrojů.

Jednou z osvědčených forem místní spolupráce mezi radnicemi a mnoha partnery Projektu Zdravé město jsou například velké akce pro veřejnost, ale také společné projekty atp.

 

 

Partnerství v kritériích MA21

Princip partnerství patří mezi jeden ze základních požadavků pro splnění kategorie „D“ v rámci oficiální sady Kritérií MA21. Zde je (viz kritériím č. 4) zapotřebí doložit „Spolupráci/partnerství sektoru veřejné správy, občanského sektoru a podnikatelského sektoru". Důkazem naplnění tohoto kritéria je „elektronická zpráva o společné aktivitě nebo scan prezenční listiny /článku /smlouvy o partnerství v projektu nebo elektronická verze seznamu členů skupiny pro MA21".