TV: infokanál

INFOkanál - Vdf TV

Místní vysílání TV ve Varnsdorfu působilo prakticky od doby realizace kabelové televize, tedy cca od let 1991-2 a to v improvizovaném studiu v panelovém domě. Zhruba od roku 1996 se hledal nový subjekt, který by se přípravy vysílání ujal. Celkem logicky k tomu měla nejblíže elektrotechnická škola, kde se vysílání připravovalo až do poloviny roku 2007, kdy přišel z vedení firmy UPC příkaz vysílání bezodkladně ukončit.

Důvodem zásahu centrály korporátu UPC v Holandsku bylo opatření jehož cílem bylo sjednocení jednotného kanálu ve všech sítích (tedy toho, který provozuje UPC). To nečinilo problém u sítí, které jsou do sítě propojeny optickým kabelem. V našem případě však optický kabel končí v Děčíně a pro samostatné hlavní stanice typu Varnsdorf a Rumburk, které vysílají pouze satelitem přenesenou nabídku UPC bylo českým vedením firmy rozhodnuto se otázkou několika malých sítí nezabývat a službu ukončit.

Jelikož však ustanovení Generální licence pro provoz těchto sítí ČTÚ hovoří o povinnosti mít vyhrazený jeden kanál pro místní účel a vysílání, muselo by v případě zájmu jednat vedení města s českou pobočkou firmy UPC o obnovení místního vysílání.

Technicky se nejedná o žádný velký problém, dle předběžného vyjádření firmy lze vysílání obnovit během jednoho týdne. Důležitá však je informace o možnosti oslovení divácké veřejnosti a zde se jedná o 3400 domácností, kde je ve městě možnost se fyzicky k vysílání připojit, skutečně připojených domácností je lehce nad 50 %, tedy mezi 1500 - 1800 domácností.
JS